Giám sát về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/HĐND ngày 01/8/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang về giám sát kết quả thực hiện lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp đối với Toà án nhân dân huyện Nam Giang. Sáng 15/8/2023, đồng chí Zơ Râm Thị Hai – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Phó Trưởng đoàn giám sát cùng các thành viên Ban giám sát làm việc với Toà án nhân dân huyện Nam Giang, nghe báo cáo kết quả thực hiện lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 04/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện.

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 04/8/2023, Toà án huyện đã giải quyết, xét xử 85/86 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ chung là 98,83%. Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng xét xử và xác định tầm quan trọng của việc xét xử cũng như hoạt động tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân đã tăng cường đổi mới thủ tục xét hỏi; nâng cao chất lượng và kỹ năng điều khiển tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, hiệu quả; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan để khẩn trương đưa các vụ án ra xét xử trong thời hạn quy định; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm, tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi nâng cao kỹ năng và trình độ nghiệp vụ trong xét xử…

Chính vì vậy, chất lượng xét xử tiếp tục được đảm bảo và có chuyển biến tích cực; không có án huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Các vụ án hình sự được giải quyết xét xử kịp thời bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội đã tạo được sự đồng thuận xã hội, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Quang cảnh buổi giám sát

          Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình trong thời gian qua đã áp dụng đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo thời hạn giải quyết, xét xử, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, tuân thủ nguyên tắc tự định đoạt, tự nguyện thỏa thuận của đương sự, hạn chế xung đột trong Nhân dân. Thẩm phán và Thư ký được phân công giải quyết các vụ, việc đã làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án; chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ, việc.

Chánh án đã chỉ đạo Thẩm phán và Thư ký chú trọng và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, qua đó giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Đơn vị đã hòa giải thành 42 vụ, việc chiếm 77,8% trong tổng số các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình đã giải quyết là 54 vụ, việc (vượt 17,8% chỉ tiêu của Quốc hội đề ra).Trong thời gian qua, đơn vị không có giải quyết các vụ án dân sự, hành chính có tính chất phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng tiếp tục được duy trì. Toà án huyện đã phối hợp tốt với Trung tâm Trợ giúp pháp lý trong việc giải thích quyền và nghĩa vụ của người được Trợ giúp pháp lý. Phối hợp tốt với các cơ tiến hành tố tụng trong quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng, giải quyết các loại án nhằm thực hiện mục tiêu giải quyết án nhanh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phối hợp tốt với Công an huyện Nam Giang trong việc cử cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp để bảo vệ phiên toà, phiên hoà giải đảm bảo an ninh trật tự.

Toà án nhân dân huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án từ ngày 01/01/2021, số lượng vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình mà Hòa giải viên hòa giải thành là 09 vụ. Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 Quốc hội khóa XV về tổ chức phiên tòa trực tuyến, trong thời gian qua, đơn vị đã tổ chức thành công 03 phiên toà xét xử trực tuyến. Tổ chức phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp; xét xử trực tuyến nói riêng, tố tụng trực tuyến nói chung phù hợp với chủ trương của Đảng, các nguyên tắc cơ bản và thủ tục tố tụng do pháp luật quy định; phù hợp với thực tiễn; đảm bảo tư pháp không chậm trễ; tiết kiệm chi phí xã hội. Bên cạnh đó, tổ chức phiên tòa trực tuyến còn là bước đi cần thiết cho việc xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án số, tiến tới xây dựng Tòa án thông minh.

Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang tổ chức 04 phiên toà rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử, giúp Thẩm phán rèn luyện kỹ năng điều hành phiên tòa, coi trọng kết quả tranh tụng tại phiên tòa, coi trọng công tác chuẩn bị phiên tòa để việc tổ chức các phiên tòa đạt chất lượng, hiệu quả hơn. Các phiên tòa rút kinh nghiệm đã thực sự là dịp để các Thẩm phán, Thư ký Tòa án học tập, trau dồi kiến thức từ các đồng nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xét xử các loại án. Đồng thời đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân trong việc bình xét thi đua hàng năm tại đơn vị.

Đồng chí Zơ Râm Thị Hai – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Phó Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được. Đồng chí chia sẻ khó khăn và yêu cầu Toà án nhân dân huyện cần tìm giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Đổi mới việc tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, không xử oan sai người vô tội, bỏ lọt tội phạm, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp, củng cố và nâng cao niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính trong công tác điều tra, truy tố và thi hành án.

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Linh Giang – Thư ký viên.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện làm việc với Tòa án nhân dân huyện Nam Giang.

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/BCĐ ngày 18/8/2022 của Ban chỉ đạo cải cách tư …

X