Ý kiến công dân

Quý vị có thể gửi ý kiến tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây:


Quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin:

Trụ sở: Thôn Pà Roong, Xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353 792 240 | Fax: 02353 792 240

Email: namgiang.quangnam@toaan.gov.vn

Website: www.toaannamgiang.gov.vn

X