Ý kiến công dân

Quý vị có thể gửi ý kiến tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây:


  Quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin:

  Trụ sở: Thôn Pà Roong, Xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

  Điện thoại: 02353 792 240 | Fax: 02353 792 240

  Email: namgiang.quangnam@toaan.gov.vn

  Website: www.toaannamgiang.gov.vn

  X