Lịch công tác

Thứ 2 (15/7/2019) Thứ 3 (16/7/2019) Thứ 4 (17/7/2019) Thứ 5 (18/7/2019) Thứ 6 (19/7/2019)
Q.Chánh án
Võ Trần Duy Hinh
  • Họp Huyện uỷ
  • Họp Hội đồng nhân dân
  • Họp Hội đồng nhân dân
  • Dẫn Đoàn HTND tham dự tập huấn tại Tam Kỳ
Dẫn đoàn HTND tham dự tập huấn tại Tam Kỳ
Thẩm phán
A Lăng Ping
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
* Làm việc tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan

* Làm việc tại cơ quan

X