Lịch công tác

Thứ 2 (13/01/2020) Thứ 3 (14/01/2020) Thứ 4 (15/01/2020) Thứ 5 (16/01/2020) Thứ 6 17/01/2020)
Chánh án
Võ Trần Duy Hinh
  • Làm việc tại cơ quan.
  • Sáng: Dự Hội Nghị kiểm điểm, đánh giá công tác giải quyết, xét xử các loại án năm 2019 tại TAND tỉnh Quảng Nam.
  • Chiều: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến tại TAND tỉnh Quảng Nam
  • Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020.
  • Sáng: Xét xử án  Hình sự.
* Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán
A Lăng Ping
  • Làm việc tại cơ quan
  • Sáng: Dự Hội Nghị kiểm điểm, đánh giá công tác giải quyết, xét xử các loại án năm 2019 tại TAND tỉnh Quảng Nam.
  • Chiều: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến tại TAND tỉnh Quảng Nam
  • Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020.
  • Chiều: Xét xử án Dân sự

*  Làm việc tại cơ quan

X