Lịch công tác

Thứ 2 (18/01/2021) Thứ 3 (19/01/2021 Thứ 4 (20/01/2021) Thứ 5 (21/01/2021) Thứ 6 (22/01/2021)
Chánh án
Võ Trần Duy Hinh
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Sáng xét xử án hình sự;
 • Chiều Hội nghị tổng kết công tác Toà án năm 2020.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán
A Lăng Ping
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Chiều Hội nghị tổng kết công tác Toà án năm 2020.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
X