Lịch công tác

Thứ 2 (26/8/2019) Thứ 3 (27/8/2019) Thứ 4 (28/8/2019) Thứ 5 (29/8/2019) Thứ 6 30/8/2019)
Chánh án
Võ Trần Duy Hinh
  • Làm việc tại cơ quan.
  • Tập huấn trực tuyến
  • Sáng: Xét xử án hình sự.
  • Chiều: Xét xử án hình sự
  • Làm việc tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan.
* Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán
A Lăng Ping
  • Làm việc tại cơ quan
  • Tập huấn trực tuyến
  • Làm việc tại cơ quan
* Làm việc tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan

*  Làm việc tại cơ quan

X