Lịch công tác

Thứ 2 (03/02/2020) Thứ 3 (04/02/2020) Thứ 4 (05/02/2020) Thứ 5 (06/02/2020) Thứ 6 (07/02/2020)
Chánh án
Võ Trần Duy Hinh
  • Làm việc tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan.
* Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán
A Lăng Ping
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan.

*  Làm việc tại cơ quan

X