Lịch công tác

Thứ 2 (15/4/2019) Thứ 3 (16/4/2019) Thứ 4 (17/4/2019) Thứ 5 (18/4/2019) Thứ 6 (19/4/2019)
Q.Chánh án
Võ Trần Duy Hinh
 • Nghỉ lễ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan (Sáng)
 • Khai trương CTTĐT Toà án nhân dân huyện Nam Giang (Chiều)
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
A Lăng Ping
 • Nghỉ lễ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan (Sáng)
 • Khai trương CTTĐT Toà án nhân dân huyện Nam Giang (Chiều)
 • Làm việc tại cơ quan
X