Lịch xét xử

3tháng 77:30 sáng- 11:00 sángARất Kế và Coor Moan - Tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm"Số 04/2019/TLST-HS ngày 04/6/2019

24tháng 77:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Thành Trung - Tội "tàng trữ trái phép chất ma tuý"Số 05/2019/TLST-HS ngày 11/6/2019

X