Lịch xét xử

1tháng 107:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Ngọc Vũ - Tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản"Số 10/2019/TLST-HS ngày 21/8/2019

16tháng 107:30 sáng- 11:00 sángVụ án BHNướch Hợi cùng đồng phạm - Tội"Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản"Số 07/2019/TLST-HS ngày 07/8/2019

16tháng 101:30 chiều- 5:00 chiềuVụ án Trần Văn Tới - Tội "Mua bán trái phép chất ma tuý"Số 12/2019/TLST-HS ngày 20/9/2019

17tháng 107:30 sáng- 11:00 sángVụ án Bờ Nướch Kem và BHNướch Kế - Tội"Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản"Số 11/2019/TLST-HS ngày 22/8/2019

24tháng 107:30 sáng- 11:00 sángVụ án Hùng Văn Bình - Tội "Cố ý gây thương tích cho người khác"Số 13/2019/TLST-HS ngày 20/9/2019

X