Lịch xét xử

16tháng 17:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Văn Huế - Tội "Trộm cắp tài sản"Số 22/2019/TLST-HS ngày 30/12/2019

16tháng 11:30 chiều- 5:00 chiềuÔng Đàm Thanh Tùng và bà Vũ .T. Thắng - Ông Nguyễn Văn Đông và bà Phan .T. Hương khởi kiện về "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản"Số 01/2019/TLST-DS ngày 09/7/2019

X