Lịch xét xử

16tháng 57:30 sáng- 11:30 sángNguyễn Thọ cùng đồng phạm - Tội "Đánh bạc"Số 02/2019/TLST-HS ngày 27/3/2019

22tháng 57:30 sáng- 11:00 sángTrần Công Lộc cùng đồng phạm - Tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"Số 21/2018/TLST-HS ngày 05/12/2018

X