Giới thiệu Tòa án nhân dân huyện Nam Giang

Nam Giang là một trong sáu huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam, nằm ở vị trí 150-200 vĩ độ bắc, 1070 10’ – 107052’ kinh độ đông, cách thành phố Đà Nẵng 82km về phía tây. Phía tây giáp huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; phía đông giáp huyện Đại Lộc; phía tây giáp huyện Tây Giang và Đông Giang; phía nam giáp huyện Phước Sơn và tỉnh Kon Tum. Diện tích tự nhiên toàn huyện 1.836,5km2, dân số 19.617 người (năm 2001), mặt độ bình quân 11 người/km2 . Địa hình huyện Nam Giang rất phức tạp, nhiều sông suối, giao thông đi lại khó khăn; đồi cao, đất dốc hiểm trở, độ dốc 250 chiếm khoảng 80% so với diện tích tự nhiên, bị chia cắt thành nhiều vùng.

Trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945, Nam Giang thuộc huyện Đại Lộc, phủ Điện Bàn. Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, châu Bến Giằng được thành lập. Cuối năm 1948, châu Bến Giằng được đổi thành huyện Bến Giằng. Trải qua các lần sáp nhập, huyện Giằng được đổi tên thành huyện Nam Giang theo Nghị Định số 71/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ. Có thể nói, huyện Nam Giang là một trong những huyện miền núi cao có vị trí quan trọng, là địa bàn chiến lược, có hệ thống giao thông đường bộ lẫn đường thủy.

Huyện Nam Giang là địa bàn hội tụ của nhiều dân tộc anh em như Cơ Tu, Giẻ Triêng, Kinh, ngoài ra còn có người Tày, Nùng. Cùng chung sống trên địa bàn huyện miền núi, các dân tộc anh em đã gắn bó với nhau về nhiều mặt; không những trong đời sống kinh tế, văn hóa mà còn biểu hiện sâu sắc trong việc chung sức chung lòng xây dựng cuộc sống mới văn minh, dân chủ, tiến bộ.

Tập thể cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân huyện Nam Giang

Cùng với hệ thống chính trị của huyện, Tòa án nhân dân huyện Giằng được thành lập sau năm 1975 trực thuộc huyện Nam Giang và cùng với quá trình đổi mới, cải cách bộ máy nhà nước, Tòa án nhân dân huyện Giằng được đổi tên thành Tòa án nhân dân huyện Nam Giang thuộc hệ thống Tòa án nhân dân theo Quyết định số 396/QĐ-BTP ngày 19 tháng 10 năm 1999 của Bộ Tư pháp.

Từ ngày thành lập cho đến nay, Tòa án nhân dân huyện Nam Giang là tập thể công chức gồm nhiều dân tộc anh em đã đoàn kết một lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Nam Giang thụ lý và giải quyết 50 vụ, việc án các loại, chất lượng chuyên môn ngày được nâng cao, chưa xảy ra oan, sai, làm oan người vô tội, các phong trào thi đua yêu nước tiến hành thường xuyên, tổ chức đảng và các đoàn thể được củng cố vững mạnh; năm 2005, Tòa án nhân dân huyện Nam Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba.

Phát huy kết quả đạt được bước đầu đó, đội ngủ công chức hôm nay quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu xây dựng tập thể vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Nam Giang

Ông: Huỳnh Quang

Chức vụ: Chánh án
Năm sinh: 1973
Quê quán: Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Trung cấp chính trị

X