Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện làm việc với Tòa án nhân dân huyện Nam Giang.

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/BCĐ ngày 18/8/2022 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp huyện Nam Giang về kiểm tra Cải cách tư pháp năm 2022. Sáng 03/10/2022, đồng chí La Lim Hậu – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện cùng các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc với Toà án nhân dân huyện Nam Giang, nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện.

Nhằm nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân huyện xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2022, Tòa án huyện Nam Giang thụ lý, xét xử gần 58/66 vụ việc, đạt tỷ lệ 87,87%. Nhìn chung, công tác xét xử của Tòa án đạt yêu cầu, chất lượng từng bước được nâng lên, không có trường hợp án bị oan sai, bỏ lọt tội phạm; đường lối xét xử phù hợp, sát đúng, có tác dụng lớn trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Sự phối hợp với các cấp, ngành, nhất là các ngành trong khối nội chính ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện tìm hiểu việc đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí La Lim Hậu – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp huyện ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được. Đồng chí chia sẻ khó khăn và yêu cầu Toà án nhân dân huyện cần tập trung vào các nhiệm vụ sau: Tìm giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Kế hoạch 37-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp huyện yêu cầu Toà án nhân dân huyện Nam Giang: Đổi mới việc tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, không xử oan sai người vô tội, bỏ lọt tội phạm, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp, củng cố và nâng cao niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính trong công tác điều tra, truy tố và thi hành án.

 

   Tác giải bài viết: Lê Thị Linh Giang –Thư ký Toà án.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM – NỮ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 – 08/3/2023)

Chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2023); 1983 …

X