Hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Nam Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 08/7/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Zơ Râm Thị Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Tơ Ngôl Dứch, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Zơ Râm Thị Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Tơ Ngôl Dứch, Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện công bố Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND huyện về xác nhận kết quả bầu 15 vị Hội thẩm nhân dân của TAND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Đồng chí Tơ Ngôl Dứch, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện công bố Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND huyện về xác nhận kết quả bầu 15 vị Hội thẩm nhân dân của TAND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

          Kết quả, 100% vị hội thẩm có mặt nhất trí bầu ông Nguyễn Sáu, Hội thẩm nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng Đoàn, ông Ka Phu Bột, Hội thẩm nhân dân, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện làm Phó trưởng Đoàn.

Đ/c Zơ Râm Thị Hai và đ/cTơ Ngôl Dứch tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Sáu trúng cử chức vụ Trưởng đoàn và đ/c Ka Phu Bột trúng cử chức vụ Phó Trưởng đoàn HTND, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện, đồng chí Zơ Râm Thị Hai Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu chúc mừng các vị đã trúng cử Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân. Đồng thời mong muốn các vị hội thẩm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, liêm khiết và trung thực; thể hiện được bản lĩnh, tính độc lập, vô tư, khách quan trong công tác xét xử, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, đồng thời cũng đề nghị Chánh án TAND huyện có kế hoạch cụ thể, hợp lý trong phân công các hội thẩm tham gia xét xử, đảm bảo sự tương đồng về số vụ, số lượt tham gia của từng vị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt huyện tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chức trách của các vị hội thẩm trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đ/c Zơ Râm Thị Hai và đ/c Tơ Ngôl Dứch cùng Hội thẩm nhân dân huyện Nam Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 chụp ảnh lưu niệm

 

 

Tác giả: Lê Thị Linh Giang – Thư ký Toà án.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nữ công đoàn Toà án tham gia giải bóng đá nữ CNVCLĐ do Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện và Trung tâm Văn hoá – Thông tin & Truyền thanh – Truyền hình huyện Nam Giang tổ chức.

Thực hiện Kế hoạch số 20/KHLT-LĐLĐ-VHTT ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao …

X