Toà án nhân dân huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2019

Thực hiện theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ và thực hiện theo Quy chế hoạt động Toà án hai cấp tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động hàng năm; sáng ngày 28/12/2018, Toà án nhân dân huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2019.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Thủ trưởng đơn vị và đồng chí Chủ tịch Công đoàn Toà án, cùng sự tham dự của toàn thể công chức và người lao động toàn đơn vị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Thủ trưởng đơn vị và đồng chí Chủ tịch Công đoàn Toà án

Hội nghị đã lắng nghe và thảo luận nhiều báo cáo, trong đó có Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện công tác năm 2018 của Toà án nhân dân huyện Nam Giang; báo cáo tình hình thu chi tài chính của cơ quan năm 2018; báo cáo tổng kết phong trào thi đua và kết quả bình xét phong trào thi đua năm 2018 của Công đoàn Toà án và báo cáo của Ban Thanh Tra Nhân dân năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp và giải đáp những thắc mắc của cán bộ công chức và người lao động. Hội nghị cũng bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan.

Hội nghị thông qua Nghị quyết cán bộ công chức và phát động phong trào thi đua năm 2019, coi thi đua là cơ sở, động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ, tạo ra không khí tin tưởng, củng cố đoàn kết nội bộ.

Nghị quyết được toàn thể cán bộ công chức và người lao động tại Hội nghị thông qua để tổ chức và thực hiện.

Văn phòng TAND huyện Nam Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công chức Toà án nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo của Toà án nhân dân huyện Nam Giang.

Nằm trong các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nhân dịp chuẩn bị …

X