Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ Toà án nhân dân huyện Nam Giang.

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Toà án nhân dân huyện Nam Giang đã đạt được một kết quả đáng mừng.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Bí thư Chi bộ đã tập trung triển khai thực hiện kịp thời Chỉ thị số 05-CT/TW, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định nêu gương, như: Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ đã làm cho cán bộ, đảng viên hiểu được những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Những năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tích cực tham gia học tập, thảo luận và đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từng bước chuyển thành công việc thường xuyên của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ đồng thời ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên được nâng lên, các cá nhân đã đưa ra các tiêu chí phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương của Người gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác. Chi bộ thực hiện tốt Kế hoạch số 60 của Huyện uỷ về xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2017 đến năm 2019, Toà án nhân dân huyện Nam Giang tích cực quan tâm, giúp đỡ thôn được Huyện uỷ phân công là thôn Pring, xã Chà Val bằng việc thăm, chúc tết, tặng quà hàng năm vào dịp lễ tết Nguyên đán; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng tủ sách pháp luật cho bà con nhân dân nơi đây. Chi bộ đã phổ biến các chuyên đề đến đảng viên: “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn để nâng cao phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; “Giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương cho cán bộ, đảng viên”. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan có sự chuyển biến về nhận thức và phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần cùng chi bộ, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Ngày 04/6/2021, Huyện uỷ Nam Giang ban hành Quyết định số 549-QĐ/HU về việc khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó có Chi bộ Toà án là một niềm vinh dự rất lớn. Thời gian tới Chi bộ Toà án nhân dân huyện Nam Giang tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Tập trung rà soát những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của chi bộ, để nâng cao hơn nữa hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tác giả: Lê Thị Linh Giang – Thư ký Toà án.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM – NỮ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 – 08/3/2023)

Chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2023); 1983 …

X