HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÒA ÁN VÀ ĐOÀN HỘI THẨM NĂM 2020; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021.

Chiều ngày 20/01/2021, được sự cho phép của Thường trực Huyện ủy và Ban Cán sự Đảng Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Toà án nhân dân huyện Nam Giang phối hợp với Đoàn Hội thẩm tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tòa án và đoàn Hội thẩm nhân dân năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hường – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Huyện uỷ;  đồng chí Zơ Râm Thị Hai – UVBTV – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phạm Phú Thảo – HUV – Chánh Văn phòng Huyện uỷ; đồng chí A Lăng Trượp – HUV –Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; đồng chí Phạm Quốc Bảo – Uỷ viên Ban cán sự Đảng – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, đồng chí Bùi Thị Bích Trâm – Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Sáu – Trưởng đoàn Hội thẩm, cùng các vị Hội thẩm nhân dân;  đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện, đại diện Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện, cùng toàn thể các cán bộ, công chức, người lao động Toà án nhân dân huyện Nam Giang.

Đồng chí Võ Trần Huy Hinh – Chánh án TAND huyện trình bày báo cáo tổng kết công tác Toà án năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Năm 2020, Tòa án nhân dân huyện Nam Giang thụ lý là 58 vụ. Đã giải quyết 57 vụ; đạt tỷ lệ 98,28%. Còn lại 01 vụ. Không có án bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán. Trong đó: Án Hình sự thụ lý 29 vụ/64 bị cáo, đã giải quyết 28 vụ/59 bị cáo, đạt tỷ lệ 96,55%, còn lại 01 vụ/05 bị cáo, đã tổ chức xét xử 02 vụ án rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp; án dân sự thụ lý và giải quyết 15/15 vụ, đạt tỷ lệ 100%; án Hôn nhân và gia đình thụ lý và giải quyết 14/14 vụ, đạt tỷ lệ 100% Bên cạnh đó, đã thụ lý và ra quyết định thi hành án 28/28 người bị kết án đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. Nhìn chung, tiến độ và chất lượng giải quyết các loại án được đảm bảo, đúng quy định của pháp luật; không kết án oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ hòa giải trong các vụ án dân sự và hôn nhân gia đình đạt tỷ lệ 83%, vượt chỉ tiêu quy định của Chỉ thị (từ 60% trở lên) là cố gắng lớn.

Đồng chí Nguyễn Sáu – Trưởng đoàn HTND huyện trình bày báo cáo tổng kết Đoàn HTND năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Về công tác Hội thẩm, Đoàn HTND huyện Nam Giang thực hiện tốt quy chế phối hợp, tham gia xét xử, tập huấn đạt kết quả. Hầu hết HTND có tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện tính độc lập, chủ động trong xét xử. Năm 2020, Chánh án đã điều hòa lịch xét xử phân công bảo đảm cho Hội thẩm nhân dân tham gia công tác xét xử đạt 100% số án thụ lý. Nhìn chung các vị Hội thẩm nhân dân đều tích cực sắp xếp công tác chuyên môn của cơ quan để tham gia các hoạt động của Tòa án, trong đó chủ yếu là nhiệm vụ xét xử. Tổng số các vụ án hình sự  được đưa ra xét xử đều có tham gia của Hội thẩm nhân dân. Khi tham gia xét xử, các vị Hội thẩm nhân dân đã tích cực nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, có chuẩn bị nội dung xét hỏi và nghị án thảo luận thống nhất ý kiến với Thẩm phán về quan điểm xử lý từng vụ án. Không có trường hợp phải hoãn phiên tòa vì lý do thiếu Hội thẩm nhân dân; cũng không có trường hợp bảo lưu ý kiến trong thành viên Hội đồng xét xử. Trong năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh đã có 02 lần tổ chức cho các vị HTND đi tập huấn về nghiệp vụ công tác xét xử, các vị HTND đi tập huấn nêu cao tinh thần nghiêm túc, tích cực học tập và tham gia thảo luận trao đổi kinh nghiệm xét xử.

Đồng chí Lê Văn Hường – Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hường – Bí thư Huyện ủy đã nêu rõ: Mặc dầu trong năm 2020 tình hình thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Tòa án nhân dân huyện đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020. Thay mặt lãnh đạo Huyện ủy đồng chí ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Tòa án nhân dân huyện. Với vai trò là lãnh đạo Huyện ủy, đồng chí mong muốn lãnh đạo, công chức và người lao động Tòa án nhân dân huyện khắc phục những khó khăn hạn chế, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Trong đó cần tập trung giải quyết, xét xử các loại án đảm bảo về tiến độ và chất lượng, không kết án oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; phối hợp tốt với cơ quan tiến hành tố tụng xác định và kịp thời đưa ra xét xử những vụ án trọng điểm góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn; bên cạnh đó, xây dựng chi bộ TAND trong sạch, vững mạnh, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; thường xuyên nâng cao nghiệp vụ xét xử cho HTND; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CBCC, tham gia giúp đỡ nhân dân các xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới và thoát nghèo bền vững, hiệp thương với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chuẩn bị tốt nhân sự HTND nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy trình, giới thiệu cho Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các cơ quan ban ngành liên quan trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi để TAND huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Năm 2021, rất mong các đồng chí lãnh đạo Huyện tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Tòa án nhân dân huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí đã chỉ đạo lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân huyện Nam Giang ngoài việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp cần phải chú trọng hoàn thành tốt các mặt công tác khác, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu mà huyện nhà đã đề ra.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam trao Quyết định bổ nhiệm Hoà giải viên cho đồng chí Nguyễn Thị Dương – Hoà giải viên TAND huyện Nam Giang.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2020, Tập thể Toà án nhân dân huyện Nam Giang đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 07 CBCC và NLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 01 công chức và 01 Hội thẩm được tặng Bằng khen của Chánh án TAND tối cao, 02 công chức và 02 Hội thẩm được Chánh án Toà án nhân dân tỉnh tặng giấy khen và 02 Hội thẩm được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tặng Giấy khen.

 Đồng chí Lê Văn Hường – Bí thư Huyện uỷ trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Chánh án TAND huyện Nam Giang

Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam trao tặng Bằng khen của Chánh án TAND tối cao cho đồng chí A Lăng Vượt – Hội thẩm nhân dân và đồng chí Linh Giang – Thư ký Toà án

Đồng chí Zơ Râm Thị Hai – Phó Chủ tịch HĐND huyện trao tặng Giấy khen của Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam cho đồng chí Võ Tần Duy Hinh – Chánh án và đồng chí Đinh Thị Hồng Phước – Kế toán.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam trao tặng giấy khen của Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam cho đồng chí BHát Châu và đồng chí Bớt Xớp – Hội thẩm nhân dân

Đồng chí Zơ Râm Thị Hai – Phó Chủ tịch HĐND huyện trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho đồng chí Nguyễn Sáu và A Rất Thị Hoa – Hội thẩm nhân dân.

 

 

Tác giả: Lê Thị Linh Giang – Thư ký Toà án.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nữ công Toà án duyên dáng hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

Thực hiện Công văn số 36/LĐLĐ ngày 23/02/2021 của Liên đoàn lao động huyện Nam …

X