tháng 1, 2020

16tháng 17:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Văn Huế - Tội "Trộm cắp tài sản"Số 22/2019/TLST-HS ngày 30/12/2019

Thời gian xét xử

(Thứ 5) 7:30 sáng - 11:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X