tháng 5, 2019

16tháng 57:30 sáng- 11:30 sángNguyễn Thọ cùng đồng phạm - Tội "Đánh bạc"Số 02/2019/TLST-HS ngày 27/3/2019

Thời gian xét xử

(Thứ 5) 7:30 sáng - 11:30 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X