Đại hội Hội Luật gia huyện Nam Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Chỉ thị số 14- CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới. Để củng cố, kiện toàn và xây dựng tổ chức Hội Luật gia phù hợp với yêu cầu, thực tiễn địa phương theo quy định của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển xã hội. Thường trực Huyện uỷ và Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Chi Hội Luật gia TAND huyện phối hợp với Phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xin phép thành lập Hội Luật gia huyện. Qua xem xét tờ trình và các tài liệu hồ sơ kềm theo của Ban Vận động thành lập Hội Luật gia huyện Nam Giang, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2015/QĐ- UBND ngày 20/7/2023 về việc cho phép thành lập Hội Luật gia huyện Nam Giang.

 

Toàn cảnh Đại hội  

Được sự nhất trí Thường trực Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang và Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam, trong các ngày 26 và 27  tháng 10 năm 2023 Hội Luật gia huyện Nam Giang đã tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Phan Khắc Chưỡng – Ủy viên Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Đại hội

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí Đại biểu đại diện lãnh đạo Tỉnh hội: Luật gia Phan Khắc Chưỡng – Ủy viên Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam; Về phía đại diện Lãnh đạo huyện: Đồng chí Lê Văn Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Giang; Đồng chí Châu Văn Ngọ – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; Đồng chí Tơ Ngôl Dứch – Ủy viên BTV, Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam huyện Nam Giang; Các đồng chí Uỷ viên BTV, lãnh đạo các ban, cơ quan đoàn thể của huyện.

Đồng chí Châu Văn Ngọ – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phát biểu tại Đại hội

Tại  Đại hội các Đại biểu hội viên đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra BCH Huyện Hội khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 người. Tiếp theo đó, BCH khóa I đã tiến hành họp và bầu Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra của hội.

Đại hội đã thông qua và thảo luận về dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Vận đồng thành lập hội và báo cáo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Nam Giang khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Là Đại hội lần thứ nhất, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Ban Vận động cũng đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, theo đúng tôn chỉ, mục đích đã đề ra là: Hội Luật gia huyện Nam Giang tập hợp, đoàn kết các luật gia đã hoặc đang làm công tác pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tự nguyện hoạt động nhằm góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vì hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tác giả: ALăng Ping – Thẩm phán.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện làm việc với Tòa án nhân dân huyện Nam Giang.

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/BCĐ ngày 18/8/2022 của Ban chỉ đạo cải cách tư …

X